Hà Quốc Dũng

Hà Quốc Dũng

> TĂNG TỐC <

"Tôi nghĩ Hoabinh Architects là một môi trường làm việc đặc biệt, nó giống như một gia đình hơn là một công ty" 

Đây là thời điểm quan trọng để Tăng tốc trong sự lớn mạnh của Công ty HBA nói riêng và Tập đoàn HBC nói chung. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiến trúc sư

Kinh nghiệm: 5 năm

Chuyên môn: Thiết kế Kiến trúc, Nhóm trưởng Revit

Hoạt động tại Hoabinh Architects: 3 năm 

Đã từng giữ những vị trí : Thiết kế, Giám sát, Trưởng nhóm