Nguyễn Đinh Minh Thoại

Nguyễn Đinh Minh Thoại

> AAA <

"Aaa" 

Aaa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiến trúc sư

Kinh nghiệm: 2 năm

Chuyên môn: Thiết kế Kiến trúc, Trình bày Ý tưởng 

Hoạt động tại Hoabinh Architects: 2 năm 

Đã từng giữ những vị trí : Thiết kế, Họa viên