Trịnh Nhật Vương

Trịnh Nhật Vương

> BẢO TRÌ VẠCH ĐUA <

"Hướng đến việc hoàn thiện bản thân để tạo góp sức vào sản phẩm chung của tập thể" 

Chặng đua giám sát tại công trường cũng là những trải nghiệm thú vị.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiến trúc sư

Kinh nghiệm: 4 năm

Chuyên môn: Thiết kế Kiến trúc, Nội thất

Hoạt động tại Hoabinh Architects: 3 năm 

Đã từng giữ những vị trí: Thiết kế. Diễn họa