LÊ VĂN LANH

LÊ VĂN LANH

Kiến trúc sư

Kinh nghiệm: 3 năm

Chuyên môn: Thiết kế Kiến trúc

Hoạt động tại Hoabinh Architects: 2 năm 

Đã từng giữ những vị trí: Thiết kế, Giám sát thi công