Phan Xuân Hương

Phan Xuân Hương

> VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT <

"Teamwork, Dreams Work" 

Hỗ trợ tinh thần cho những sáng tạo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trưởng bộ phận Kế toán - Tài chính

Kinh nghiệm: 13 năm

Chuyên môn: Tài chính Kế toán

Bằng cấp: Thạc sĩ Tài chính Ứng dụng - Đại học Monash, Melbourne – Australia (2011)

Hoạt động tại Hoabinh Architects: 4 năm 

Đàm phán hợp đồng 
- Quản lý thỏa thuận pháp lý
- Theo dõi ngân sách, tài khoản phải trả & khoản phải thu
- Giám sát việc giữ sổ sách, quản lý tài khoản và báo cáo
- Quản lý nhân sự