Võ Văn Tín

Võ Văn Tín

> TĂNG TỐC <

"Tôi nghĩ Hoabinh Architects là một môi trường làm việc đặc biệt, nó giống như một gia đình hơn là một công ty" 

Đây là thời điểm quan trọng để Tăng tốc trong sự lớn mạnh của Công ty HBA nói riêng và Tập đoàn HBC nói chung. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thạc sĩ - Kiến trúc sư

Kinh nghiệm: 12 năm

Chuyên môn: Thiết kế Kiến trúc, Quy hoạch, Quản lý Dự án 

Bằng cấp: Thạc sĩ Quy hoạch - ĐH. Kiến trúc TP.HCM (2011)

Tham gia Những Nguyên lý Cơ bản về Quản lý dự án (2011); Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng công trình (2014); Khóa học về Công trình Xanh Lotus VGBC (2018) 

Hoạt động tại Hoabinh Architects: 12 năm 

Chứng chỉ hành nghề Hoạt động Xây dựng BXD-00006128 cấp ngày 09/08/2017 về Thiết kế Kiến trúc công trình

Đã từng giữ những vị trí: Chủ trì thiết kế, Chủ nhiệm dự án, Trưởng nhóm, Phó giám đốc