Phan Nguyễn Ngọc Thành

Phan Nguyễn Ngọc Thành

> KHỞI ĐỘNG <

"Khởi động với tinh thần học việc kỹ càng để có những bước chạy bền sức hơn" 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kỹ sư 

Kinh nghiệm: 2 năm

Chuyên môn: Thiết kế kết cấu dân dụng 

Bằng cấp: Bằng Kỹ Sư Xây dựng công trình Giao thông - Đại học Tôn Đức Thắng (2018)

Hoạt động tại Hoabinh Architects: 1 năm 

Đã từng giữ những vị trí: Thiết kế Kết cấu và Khai triển