Nguyễn Đinh Minh Thoại

Nguyễn Đinh Minh Thoại

> BẮT ĐẦU CUỘC ĐUA <

"Đường đua càng đẹp, chạy càng bền sức." 

Thẩm mỹ là yếu tố quan trọng trên từng bản vẽ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiến trúc sư

Kinh nghiệm: 3 năm

Chuyên môn: Thiết kế Kiến trúc, Trình bày và phát triển Ý tưởng 

Hoạt động tại Hoabinh Architects: 3 năm 

Đã từng giữ những vị trí: Thiết kế, Họa viên, Triển khai