Phan Xuân Hương

Phan Xuân Hương

> VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT <

"Teamwork, Dreams Work." 

Hỗ trợ tinh thần cho những sáng tạo. Mọi khó khăn không làm giảm đi những căng thẳng mà còn phát huy sức mạnh của tinh thần đồng đội.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trưởng bộ phận Kế toán - Tài chính

Kinh nghiệm: 13 năm

Chuyên môn: Tài chính Kế toán

Bằng cấp: Cử nhân Thương mại, chuyên ngành Tài chính Kế toán - Đại học Monash, Melbourne – Australia (2011)

Hoạt động tại Hoabinh Architects: 4 năm 

Đàm phán hợp đồng 
- Quản lý thỏa thuận pháp lý
- Theo dõi ngân sách, tài khoản phải trả & khoản phải thu
- Giám sát việc giữ sổ sách, quản lý tài khoản và báo cáo
- Quản lý nhân sự