Vũ Ngọc Tuấn

Vũ Ngọc Tuấn

> TĂNG TỐC <

"Giữ tinh thần làm việc bền sức và lạc quan bằng cách cân bằng giữa công việc và rèn luyện sức khòe." 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiến trúc sư

Kinh nghiệm: 5 năm

Chuyên môn: Thiết kế Kiến trúc

Bằng cấp: Kiến trúc sư - ĐH. Kiến trúc TP.HCM (2016)

Hoạt động tại Hoabinh Architects: 4 năm 

Đang tham gia Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quy hoạch tại trường ĐH. Kiến trúc TP.HCM

Đã từng giữ những vị trí: Kiến trúc sư