Hoàng Viết Tuyên

Hoàng Viết Tuyên

> TĂNG TỐC <

"Càng nhiều đóng góp, càng nhiều thành công." 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiến trúc sư

Kinh nghiệm: 4 năm

Chuyên môn: Thiết kế Kiến trúc, Quy hoạch

Bằng cấp: Kiến trúc sư - ĐH. Kiến trúc TP.HCM (2016)

Hoạt động tại Hoabinh Architects: 3 năm 

Đã từng giữ những vị trí: Kiến trúc sư, Khai triển