Lê Văn Tám

Lê Văn Tám

> CHẠY VIỆT DÃ <

"Rèn luyện sức khỏe và tinh thần lạc quan để có những di chuyển bền sức và kịp thời." 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giao liên 

Kinh nghiệm: 30 năm trong quân đội

Chuyên môn: Quân nhân 

Bằng cấp: Trung cấp 

Hoạt động tại Hoabinh Architects: 3 năm 

Đã từng giữ những vị trí: Giao liên