Nguyễn Thị Bạch Yến

Nguyễn Thị Bạch Yến

> CỔ ĐỘNG VIÊN <

"Cuộc sống là một đường chạy tiếp sức, biết giúp đỡ lẫn nhau chúng ta sẽ chiến thắng" 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiến trúc sư

Kinh nghiệm: 15 năm

Chuyên môn: Thiết kế và Khai triển Kiến trúc

Bằng cấp: Kiến trúc sư ĐH. Kiến trúc TP.HCM 

Hoạt động tại Hoabinh Architects: 13 năm 

Đã từng giữ những vị trí: Kiến trúc sư Khai triển