Tiền hợp đồng
Gặp gỡ khách hàng, tiếp nhận thông tin và định hướng tư vấn, đưa ra tiến trình thực hiện dự án
Tiền hợp đồng 2
Gặp gỡ khách hàng, tiếp nhận thông tin và định hướng tư vấn, đưa ra tiến trình thực hiện dự án
THIẾT KẾ Ý TƯỞNG
Thiết kế ý tưởng từ góc độ tổng thể quy hoạch, kiến trúc đến cảnh quan. Đây là giai đoạn quan trọng để dẫn đến việc kí kết hợp đồng chính thức.
KÍ KẾT HỢP ĐỒNG
Kí kết hợp đồng với sự tham gia của bộ phận Dự toán, Kết cấu, Cơ điện ... trong thỏa thậun chung.
KÍ KẾT HỢP ĐỒNG
Kí kết Hợp đồng với sự tham gia của bộ phận Dự toán, Kết cấu, MEP ... trong thỏa thuận chung. 
THIẾT KẾ QUY HOẠCH 1/500
Tổ chức không gian Quy hoạch - Kiến trúc Cảnh quan, chi tiết hóa đế từng hạng mục công trình. Là sơ sở để lập Dự án đầu tư Xây dựng. 
THIẾT KẾ QUY HOẠCH 1/500
THIẾT KẾ CƠ SỞ (BƯỚC 1)
THIẾT KẾ CƠ SỞ (BƯỚC 1)
Thiết kế cơ sở: Hoàn thành hồ sơ Thiết kế cơ sở để thẩm định tại Cơ quan chức năng. 
THIẾT KẾ KỸ THUẬT (BƯỚC 2)
THIẾT KẾ KỸ THUẬT (BƯỚC 2)
Triển khai thiết kế, phối hợp giữa các bên Thiết kế, Kếu cấu, MEP để đưa ra hệ thống bản vẽ thi công. Thiết kế thẩm định tại Cơ quan chức năng nhằm mục đích xin phép xây dựng. 
THIẾT KẾ THI CÔNG (BƯỚC 3)
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG (BƯỚC 3)
Thiết kế Bản vẽ Thi công, triển khai chi tiết cấu tạo để công trường tiến hành thực hiện xây dựng. 
THIẾT KẾ THI CÔNG (BƯỚC 3)
TRIỂN KHAI BẢN VẼ THI CÔNG (SHOP DRAWING)
TRIỂN KHAI BẢN VẼ THI CÔNG (SHOP DRAWING)
Biến bản vẽ Thiết kế thành bản vẽ Thi công cho đội xây dựng tại công trường. Kiểm tra sung đột thiết kế nếu có. Xác nhận các điều chỉnh thiết kế theo thực tế. 
GIÁM SÁT TÁC GIẢ
GIÁM SÁT TÁC GIẢ
Giám sát tác giả để có những điều chỉnh hợp lý hoặc giám sát tác giả để bảo đảm thống nhất với các thiết kế và thi công chi tiết tại công trường. 
NGHIỆM THU
NGHIỆM THU
Tham gia nghiệm thu công trình theo quy định hiện hành.