TIỀN HỢP ĐỒNG
Gặp gỡ khách hàng, tiếp nhận thông tin và định hướng tư vấn, HBA đưa ra tiến trình thực hiện dự án, tư vấn hoạch định hướng đi cùng khách hàng. 
THIẾT KẾ Ý TƯỞNG
Thiết kế ý tưởng từ góc độ tổng thể từ quy hoạch, kiến trúc đến cảnh quan. HBA với lực lượng tham gia đầy đủ của các chuyên gia, có khả năng lên ý tưởng tổng hợp.
KÍ KẾT HỢP ĐỒNG
Kí kết hợp đồng với sự tham gia bổ sung của bộ phận Dự toán, Kết cấu, Cơ điện ... để đạt được thỏa thuận chung. HBA giữ vị trí tổng thầu thiết kế và đề xuất các thầu phụ nếu có.
THIẾT KẾ QUY HOẠCH 1/500

Tổ chức không gian Quy hoạch - Kiến trúc - Cảnh quan, chi tiết hóa đến từng hạng mục. Hồ sơ 1/500 là cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng, trình nộp các cơ quan chức năng. 

THIẾT KẾ CƠ SỞ (BƯỚC 1)
Thiết kế cơ sở được dựa trên thiết kế ý tưởng, đảm bảo thông số từ quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt. Thiết kế cơ sở là hồ sơ sẽ được thẩm định tại các cơ quan chức năng. 
THIẾT KẾ KỸ THUẬT (BƯỚC 2)

Triển khai thiết kế, phối hợp giữa các bên thiết kế Kiến trúc - Kết cấu - Cơ điện để đưa ra hệ thống bản vẽ thi công. Là cơ sở để tiến hành dự toán và tổng thầu xây dựng. 

THIẾT KẾ THI CÔNG (BƯỚC 3)
Triển khai bản vẽ chi tiết  từng hạng mục công trình để tổng thầu quản lý tiến hành triển khai xây dựng tại công trường. 
TRIỂN KHAI BẢN VẼ THI CÔNG (SHOP DRAWING)
Biến bản vẽ Thiết kế thành bản vẽ Thi công cho đội xây dựng tại công trường. Kiểm tra xung đột thiết kế nếu có. Xác nhận các điều chỉnh thiết kế theo thực tế. 
GIÁM SÁT TÁC GIẢ
Giám sát tác giả để có những điều chỉnh hợp lý và trực tiếp, bảo đảm tính thống nhất cao nhất giữa thiết kế và thi công chi tiết tại công trường. 
NGHIỆM THU
Tham gia nghiệm thu công trình theo quy định hiện hành. Giúp sức để Chủ đầu tư tránh những thất thoát không cần thiết tại giai đoạn cuối.