CHUNG CƯ A5-A6 KHU LIÊN HỢP TDTT-DC TÂN THẮNG CELADON XEM
KHU ĐÔ THỊ MỚI NHƠN ĐỨC, PHƯỚC KIẾN - GS METRO CITY NHÀ BÈ XEM
TRƯỜNG THPT QUỐC TẾ Á CHÂU AHS - CƠ SỞ TÂN PHÚ XEM
COBI TOWER I & COBI TOWER II XEM