04

TIN TỨC

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
27/07/2023

Kể từ ngày 25/07/2023 công ty Tư vấn Thiết kế Hòa Bình Architects (HBA) thay đổi người đại diện pháp luật từ chị Vương Kim Anh sang anh Võ Xanh.

Chị Kim Anh đã hoàn thànhh suất sắc vai trò lãnh đạo dẫn dắt HBA hơn 13 năm (2010 - 2023) với rất nhiều dự án quy mô lớn, hoàn thành chất lượng cao, khách hàng và đối tác rất hài lòng. HBA ngày càng lớn mạnh. Sau khi chuyển giao chị vẫn tiếp tục hỗ trợ với vai trò Cố vấn cho HBA.