Cao Thị Hồng Nhụy

Cao Thị Hồng Nhụy

> CỔ ĐỘNG VIÊN <

"Tiếp sức kịp thời cho các Kiến trúc sư trên đường đua dài sức" 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyên viên Kế toán - Nhân sự

Kinh nghiệm: -- năm

Chuyên môn: Kế toán, Nhân sự

Bằng cấp: --- (---)

Hoạt động tại Hoabinh Architects: -- năm 

Đã từng giữ những vị trí: Chuyên viên Kế toán, Nhân sự