Nguyễn Minh Ngọc

Nguyễn Minh Ngọc

> TĂNG TỐC  <

"Hành trình càng dài, càng phát huy được nhiều tiềm năng" 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiến trúc sư

Kinh nghiệm: 4 năm

Chuyên môn: Thiết kế Kiến trúc

Bằng cấp: Kiến trúc sư - ĐH. Kiến trúc TP.HCM (2016)

Hoạt động tại Hoabinh Architects: 3 năm 

Đã từng giữ những vị trí: Thiết kế, Triển khai