Mạc Thị Thu Trinh

Mạc Thị Thu Trinh

> TĂNG TỐC <

"Nói ít, nhưng có thể làm nhiều, và có thể làm nhiều công việc để có những trải nghiệm quý báu" 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiến trúc sư

Kinh nghiệm: 4 năm

Chuyên môn: Thiết kế Kiến trúc

Bằng cấp: Kiến trúc sư - ĐH. Kiến trúc DL Văn Lang (2016)

Hoạt động tại Hoabinh Architects: 3 năm 

Đã từng giữ những vị trí: Thiết kế, Khai triển Kiến trúc - Cảnh quan