Trương Tấn Phước

Trương Tấn Phước

> TĂNG TỐC <

"Luôn vận động hướng tới những giá trị mới trong kiến trúc mang đến cho cuộc sống tốt đẹp hơn."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiến trúc sư

Kinh nghiệm: 6 năm

Chuyên môn: Thiết kế Kiến trúc

Bằng cấp: Kiến trúc sư - ĐH. Kiến trúc TP.HCM (2014)

Hoạt động tại Hoabinh Architects: 1 năm 

Đã từng giữ những vị trí: Kiến trúc sư, Khai triển, Họa viên, nhóm trưởng Thể thao