Nguyễn Đắc Quỳnh Lâm

Nguyễn Đắc Quỳnh Lâm

> TĂNG TỐC  <

"Đừng sợ khó khăn, cố gắng hết sức nhất định sẽ thành công" 

Không ngừng trải nghiệm trong những cơ hội thúc đẩy mới! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiến trúc sư

Kinh nghiệm: 5 năm

Chuyên môn: Thiết kế Kiến trúc

Tham gia Bồi dưỡng Nghiệp vụ Giám sát Thi công Xây dựng Công trình (2013)

Hoạt động tại Hoabinh Architects: 4 năm 

Đã từng giữ những vị trí : Chủ trì thiết kế, Trưởng nhóm