Cao Thị Hồng Nhụy

Cao Thị Hồng Nhụy

> CỔ ĐỘNG VIÊN <

"Tiếp sức kịp thời cho các Kiến trúc sư trên đường đua dài sức." 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyên viên Kế toán - Nhân sự

Kinh nghiệm: 9 năm

Chuyên môn: Kế toán, Nhân sự

Bằng cấp: Cử nhân Kế toán - Chứng chỉ Kế toán trưởng (2013)

Hoạt động tại Hoabinh Architects: 6 năm 

Đã từng giữ những vị trí: Chuyên viên Kế toán