Mạc Thị Thu Trinh

Mạc Thị Thu Trinh

> TĂNG TỐC < 

"Nói ít, nhưng có thể làm nhiều, làm nhiều để có những trải nghiệm quý báu." 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiến trúc sư

Kinh nghiệm: 3 năm

Chuyên môn: Thiết kế Kiến trúc

Bằng cấp: Kiến trúc sư - ĐH. Kiến trúc DL Văn Lang (2017)

Hoạt động tại Hoabinh Architects: 3 năm 

Đã từng giữ những vị trí: Thiết kế, Khai triển Kiến trúc - Cảnh quan