Hồ Đình Chiêu

Hồ Đình Chiêu

> HUẤN LUYỆN VIÊN <

"Tạo ra những vận động viên có tinh thần bền bỉ là một quá trình lâu dài." 

Là vị trí của tôi tại Hoabinh Architects. Khơi dậy những tố chất và thế mạnh của mỗi thành viên cần có kinh nghiệm và cái nhìn khách quan. Ai cũng có thể tỏa sáng ở bất kì vị trí nào, miễn sao bạn cho họ cơ hội và giúp họ phát huy tối đa khả năng chuyên môn. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thạc sĩ - Kiến trúc sư

Kinh nghiệm: 25 năm

Chuyên môn: Thiết kế Kiến trúc, Quy hoạch

Bằng cấp: Thạc sĩ Kiến trúc

Thành viên Hội đồng khoa học Khoa Kiến trúc - Đại học Kiến trúc TP.HCM 

Hoạt động tại Hoabinh Architects: 6 năm cố vấn và đồng hành 

Đã từng giữ những vị trí: Chủ nhiệm dự án, Chủ trì thiết kế, Quản lý Kỹ thuật, Giảng viên, Phó Khoa Kiến trúc - ĐH Kiến trúc TP.HCM