Lê Đình Việt

Lê Đình Việt

> TĂNG TỐC <

"HBA như con thuyền nhỏ bắt đầu vươn ra biển lớn , tất cả đang nhìn vào thuyền trưởng , và thuyền trưởng đang trông chờ tất cả chúng ta.

Tôi thích thú với những đề bài khó, lạ, đòi hỏi sự sáng tạo khi giải quyết vấn đề. Với tôi khó khăn không là trở ngại, nó sẽ là động lực để tôi vượt qua.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiến trúc sư

Kinh nghiệm: 19 năm

Chuyên môn: Thiết kế Kiến trúc, Quy hoạch 

Hoạt động tại Hoabinh Architects: 7 năm 

Chứng chỉ hành nghề Hoạt động Xây dựng BXD-00006127 cấp ngày 09/08/2017 về Thiết kế Kiến trúc công trình

Đã từng giữ những vị trí: Chủ trì thiết kế, Quản lý Kỹ thuật