04

NEWS

THÔNG BÁO THAY ĐỔI MẪU DẤU CÔNG TY

12/12/2019, 11:23 AM

Kính gửi Quý khách hàng, Đối tác,

Dear our valued Clients and Partners,

 

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Hòa Bình (HBA) trân trọng thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu như sau. Mẫu con dấu mới có hiệu lực từ ngày 09/12/2019.

Hoa Binh Architects Co., Ltd. (HBA) would like to inform that our company seal has been changed as below. The new company seal shall be effective from 09/12/2019.

 

Vui lòng xem đính kèm thông báo chính thức liên quan đến việc cập nhật mẫu dấu của HBA trong file đính kèm email này.

Kindly refer to our official announcement regarding HBA’s Company seal update in the attachment of this email.

 

 

Trân trọng,

Best regards,

 

Reviews