NỘI THẤT NGÂN HÀNG OCB

 • Chủ đầu tư
  Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB
 • Địa chỉ dự án
  3 chi nhánh Cần Thơ, Chợ Lớn - TP.HCM và Phan Đình Phùng - TP.HCM
 • Phạm vi công việc
  Đã hoàn thành Thiết kế Ý tưởng, Thiết kế triển khai. Đã đi vào sử dụng.
 • Thời điểm triển khai
  2013