SOUTH PORT HEDLAND APARTMENT

 • Địa chỉ dự án
  PORT HEDLAND TOWN
 • Tổng diện tích khu đất
  17000 msq
 • Tổng diện tích sàn
  22 floors
 • Phạm vi công việc
  Doing Re-Concept