02

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Thiết kế thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp

Kiến trúc là một nhóm ngành hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, thiết kế cảnh quan, thiết kế kiến trúc các tòa nhà và công trình… Lịch sử của các nền văn minh thường được xác định qua những thành tựu kiến trúc còn sót lại.

Sản phẩm kiến trúc, tương tự như sản phẩm các nhóm ngành Công nghiệp văn hóa khác, được tạo ra trong chuỗi sản xuất hàng hóa, gắn trước hết với nguyên liệu đầu vào cho tạo lập sản phẩm chủ yếu là ý tưởng sáng tạo, bản quyền tác giả…Sản phẩm kiến trúc còn có đặc điểm riêng với 6 tiêu chí nổi bật:Kiến trúc là một nhóm ngành hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, thiết kế cảnh quan, thiết kế kiến trúc các tòa nhà và công trình… Lịch sử của các nền văn minh thường được xác định qua những thành tựu kiến trúc còn sót lại.

Sản phẩm kiến trúc, tương tự như sản phẩm các nhóm ngành Công nghiệp văn hóa khác, được tạo ra trong chuỗi sản xuất hàng hóa, gắn trước hết với nguyên liệu đầu vào cho tạo lập sản phẩm chủ yếu là ý tưởng sáng tạo, bản quyền tác giả…Sản phẩm kiến trúc còn có đặc điểm riêng với 6 tiêu chí nổi bật:

 

các giai đoạn thiết kế của dự án
1
TIỀN HỢP ĐỒNG
Gặp gỡ khách hàng, tiếp nhận thông tin và định hướng tư vấn, đưa ra tiến trình thực hiện dự án
2
thiết kế ý tưởng
Thiết kế ý tưởng từ góc dộ tổng thể quy hoạch kiến trúc đến cảnh quan
3
kí kết hợp đông
Kí kết hợp đồng với sự tham gia của bộ phận dự toán, kết cấu, MEP...
4
thiết kế quy hoạch 1/500
Tổ chức không gian quy hoạch - Kiến trúc cảnh, chi tiết hóa từng công trình
5
THIẾT KẾ CƠ SỞ (1)
Gặp gỡ khách hàng, tiếp nhận thông tin và định hướng tư vấn, đưa ra tiến trình thực hiện dự án
6
thiết kế kỹ thuật
Triển khai thiết kế. Thiết kế thẩm định tại cơ quan chức năng nhằm mục đích xin phép xây dựng
7
thiết kế bản vẽ thi công
Thiết kế và triển khai chi tiết cấu tạo để công trường tiến hành thực hiện
8
triển khai bản vẽ thi công
Biến bản vẽ thiết kế thành bản vẽ thi công. Kiểm tra xung đột thiết kế.
9
giám sát tác giả
Giám sát tác gải để có những điều chỉnh hợp lý và thống nhất các thiết kế chi tiết
10
nghiệm thu
Tham gia nghiệm thu công trình theo quy định hiện hành
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Quy trình thiết kế kiến trúc chuẩn
Cam kết trong từng lĩnh vực.
“Luôn luôn sáng tạo. Luôn luôn hiệu quả”.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG khác

Lập Quy Hoạch Xây Dựng
Lập Quy Hoạch Xây Dựng
Giám sát thi công xây dựng công trình
Giám Sát Thi công Xây dựng Công trình
Quản lý dự án đầu tư Xây dựng Công trình
Quản lý dự án đầu tư Xây dựng Công trình
Thẩm tra thiết kế công trình dân dụng
Thẩm tra thiết kế công trình dân dụng