CẢNH QUAN GAMUDA - THE TWO RESIDENCE

 • Chủ đầu tư
  GAMUDA LAND
 • Địa chỉ dự án
  Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
 • Tổng diện tích khu đất
  73.571 m2
 • Phạm vi công việc
  Đã hoàn thành Thiết kế ý tưởng, Thiết kế cơ sở, Thiết kế kỹ thuật và Thiết kế bản vẽ thi công. Đã hoàn thành thi công và đưa vào sử dụng.
 • Thời điểm triển khai
  2018
Dự án phát triển Concept Cảnh quan đầu tiên của team Cảnh quan HBA: nhấn mạnh nhiều hơn ngôn ngữ phỏng sinh của concept gốc, phát triển hồ nước điểm nhấn hài hòa cùng tác phẩm Public Art, nâng cao giá trị thương phẩm và nghệ thuật cho tòa nhà. Cảnh quan có tính tương tác cao hơn đối với người dân và việc đề xuất hạng mục cây xanh giảm thiểu công chăm sóc cũng là một định hướng mới cho xu hướng cảnh quan hiện đại.