CẢNH QUAN ISG

 • Chủ đầu tư
  Công ty CP Terra Gold Vietnam
 • Địa chỉ dự án
  Phường Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Tổng diện tích khu đất
  20.076,9 m2
 • Phạm vi công việc
  Đã hoàn thành Thiết kế ý tưởng, Thiết kế cơ sở, Thiết kế kỹ thuật và Thiết kế bản vẽ thi công. Đang trong giai đoạn thi công.
 • Thời điểm triển khai
  2018
HBA nhận hợp đồng triển khai thiết kế thi công, đồng thời phát triển và nâng cấp tính thẩm mỹ cho Cảnh quan dự án, đề xuất chỉnh sửa cũng như bổ sung nhiều không gian cộng đồng thích hợp cho cộng đồng. Đây là một dự án có nhiều đất diễn cho team Cảnh quan, với nhiều nhóm công viên các tầng rất phong phú.