CHUNG CƯ ASCENT LAKESIDE

 • Chủ đầu tư
  Công ty CP Đất Phương Nam
 • Địa chỉ dự án
  Phường Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM
 • Tổng diện tích khu đất
  28.192 m2
 • Phạm vi công việc
  Đã hoàn thành Thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ sở, Thiết kế kỹ thuật và Thiết kế bản vẽ thi công. Đang trong giai đoạn thi công
 • Thời điểm triển khai
  2017